Ovatko Oulun yliopiston väitteet keskustakampushankkeen ilmastohyödyistä kestävällä pohjalla?

Oulun yliopisto on useaan otteeseen perustellut keskustakampushanketta ilmastohyödyillä ja levittänyt Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n hiilijalanjälkivertailuun pohjautuvaa väitettä siitä, että Oulun yliopiston hiilijalanjälki on suurin kaikista Helsingin ulkopuolisista yliopistoista.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n hiilijalanjälkivertailussa verrattiin eri yliopistojen kokonaispäästöjä ilman, että niitä oli suhteutettu kampusten pinta-aloihin ja Oulun keskimääräistä huomattavasti korkeampaan kaukolämmön ominaispäästökertoimeen. Oulun ominaispäästökerroin on 218 kg CO2 / MWh, kun taas Suomen keskiarvo on 154 kg CO2 / MWh. Turpeen käyttö nostaa Oulun päästökertoimen keskiarvoa korkeammaksi. Vertailussa ei myöskään huomioitu Oulun maantieteellisen sijainnin vaikutusta lämpöenergian tarpeeseen.

Alla olevasta kuvaajasta näkyy yliopistojen pinta-alaan suhteutetut ominaispäästöt silloin, kun Oulun ominaispäästökerroin on asetettu vastaamaan Suomen keskiarvoa.

Tuoreessa selvityksessään Helsingin kaupunki on vertaillut peruskorjaamista ja uudisrakentamista hiilijalanjäljen ja kustannusten näkökulmasta. Peruskorjaamisen hiilijalanjälki oli 20 % pienempi kuin uudisrakentamisen, ja peruskorjaaminen oli lisäksi uudisrakentamista edullisempaa.