Tilannekatsaus 6.4.2021 (Kopio Facebook-päivityksestämme)

Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee 26.4.2021 kokouksessa ja valtuustoseminaarissa yliopistoa

Oulun kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalla tänään 6.4.2021 on kaupunginjohtajan esitys valtuustoseminaarista 26.4.2021 klo 9.00–11.00. Valtuustoseminaari pidettäisiin etäyhteyksillä Teamsissä.

Esitys valtuustoseminaarin ohjelmaksi on seuraava:

Tulevaisuuden kauppakeskus ja yliopistokampus – seminaari Raksilan alueen kehittämisestä

Tilaisuuden alustava ohjelma

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut:

1. arviot vaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen sekä liikennejärjestelyihin

2. vaikutusarviot opiskelija-asumisesta

Oulun Yliopiston rehtori Jouko Niinimäki:

1. Investointi keskustaan. Suuruus, toteutus ja rahoitus

2. Miltä Linnanmaa näyttää yliopiston osalta muuton jälkeen

3. Miten hanke vaikuttaa yliopiston talouteen

Kaupunginjohtaja on rajannut seminaarin otsikon käsittelemään Raksilaa, vaikka yliopiston siirtyminen aiheuttaa vaikutuksia koko Oulun kaupunkirakenteelle.

MITÄ OULUN KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTI 9.11.2020

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.11.2020 valtuutettu Mikko Viitanen ynnä muut esittivät, että valtuustolle on 26.4.2021 kokousta varten tuotava tiedoksi perusteellinen selvitys hankkeen kaupungille aiheuttamista kustannuksista sekä kokonaisvaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen, opiskelija-asumiseen ja liikenteeseen.

Asiasta keskusteltiin valtuustossa 9.11.2020 pitkään ja äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys täydennettynä Viitasen esityksellä tuli valtuuston kannaksi.Oulun kaupunginvaltuuston 9.11.2020 kokous on katsottavissa youtubessa https://www.youtube.com/watch?v=XNxx3DMX99o Oulun yliopiston sijoittumista koskeva keskustelu alkaa tallenteelta kohdasta 2h 27min ja loppuu äänestystuloksen julistamisen jälkeen kohdassa 5h 21min.

Oulun kaupunginhallituksen 26.10.2020 päätöksen mukaan, Oulun yliopiston piti antaa riittävät tiedot mm. siirtyvistä toiminnoista niiden vaatimine logistiikkatarpeineen 31.3.2021 mennessä.

Valtuuston oli tarkoitus käsitellä 26.4.2021 illan kokouksessa asiaa ja analysoida näitä tietoja.

Tätä päivitystä kirjoitettaessa ei ole tiedossa, antaako rehtori Niinimäki tarvittavat tiedot ennakkoon vai samana päivänä. Oulun yliopiston hallitus ei kokouksessa 30.3.2021 tehnyt päätöstä siitä, mitkä yliopiston toiminnot tai tiedekunnat siirtyvät keskustaan.

Yliopisto on Linnanmaalla vuokralla SYK:n tiloissa, mutta SYK ei ole esityksen perusteella äänessä 26.4. seminaarissa. Yliopisto on perustellut muuttoa mm. taloudellisilla syillä kuten suurilla vuokrakustannuksilla. Rahaa uusien tilojen investointiin ilmeisesti kuitenkin on.

Linkki kaupunginhallituksen kokouksen 6.4.2021 esityslistaan on alla:

http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=26617