Pro Linnanmaa -adressi luovutettu Oulun kaupunginvaltuustolle: Adressilla liki 7 000 allekirjoittajaa

Pro Linnanmaa esittää, että Oulun kaupunki päättää viivytyksettä lopettaa Oulun yliopiston Raksila-hankkeen edistämisen Oulun kaupungin pitkän aikavälin kehityslinjausten ja kaupungin kokonaisedun vastaisena.

Pro Linnanmaa -liike haluaa, että erinomaisia tuloksia tuottanutta Linnanmaan innovaatiokampusta kehitetään edelleen monitieteisenä tiede- ja yrityskeskittymänä. Linnanmaan menestyksen takana on puolen vuosisadan ponnistelut, joihin on käytetty valtavasti yhteiskunnan ja yksityistä rahaa sekä työpanoksia. Linnanmaan monialaisen osaamiskeskittymän rikkominen olisi historiallinen virhe.

Pro Linnanmaa luovutti maanantaina Oulun kaupunginvaltuustolle adressin, jossa on lähes 7 000 allekirjoittajaa. Adressin ottivat vastaan valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen (Kok.) sekä varapuheenjohtajat Eeva-Maria Parkkinen (Kesk.), Annemari Enojärvi (PS), Jukka Kolmonen (Kesk.) ja Rauno Hekkala (VAS).

Adressin allekirjoittajiin kuuluvat kaksi Oulun yliopiston pitkäaikaisinta rehtoria, Oulun edellinen kaupunginjohtaja, Suomen aiempi pääministeri ja useita ministereitä. Lisäksi lukuisat yritys-, yliopisto- ja tutkimus- ja muissa yhteiskunnallisissa tehtävissä toimivat tai toimineet henkilöt ovat allekirjoittaneet adressin. Pääosa allekirjoittaneista on Oulun seudulta. Allekirjoittajia on myös muualta Suomesta ja ulkomailta.

Oulun yliopiston Raksilan hankesuunnittelun perustelut eivät pohjaudu miltään osin tutkittuihin ja todellisiin faktatietoihin. Oulun yliopiston maksamien vuokrien osuus sen liikevaihdosta on vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan alhaisempi kuin verrokkiyliopistoissa. Oulussa vuokrien osuus on 11,9 %, sekä Tampereella että Jyväskylässä 12,4 % ja Turussa 13,9 %. Kaikki mainitut yliopistot ovat Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vuokralaisia ja osakkaita, joten vertailu on perusteltu.

Oulun yliopisto on vetovoimainen, ja tänä keväänä hakijoista vain 14 % saa opiskelupaikan. Opiskelijoiden yliopistovalinnan keskeiset kriteerit ovat tutkitusti sijainti kotiin nähden, sopivan koulutusalan saatavuus, yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen taso sekä sen maine. Yliopiston sijainnilla kaupungin sisällä ei missään akateemisessa tutkimuksessa ole havaittu merkitystä. Oulun yliopisto ei muutu ruuhka-Suomen nuorille likeisemmäksi kampuksen viiden kilometrin siirrolla etelään.

Yliopiston verkkosivuilla listatut Raksilaan siirrettävät toiminnot ovat muuton perusteluihin nähden outoja valintoja. Kauppakorkeakouluun voitiin hyväksyä viime keväänä vain 7 % hakijoista. Hakijapula ei siis ole suositun Kauppakorkeakoulun ongelma. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan pirstominen Raksilaan ja Linnanmaalle ei ole millään järkisyyllä perusteltavissa. Suunnitelmasta ovat huolissaan kahdeksan tiedekunnan professoria, jotka lähettivät 6.5.2021 asiasta kirjeen yliopiston hallitukselle.

Uusien tilojen rakentaminen Raksilaan Linnanmaan kampuksen käyttämisen sijaan kasvattaa niin hiilijalanjälkeä kuin kustannuksiakin. Uudisrakentaminen aiheuttaa suuren ja välittömän hiilipiikin, minkä vuoksi se on peruskorjaamista huonompi vaihtoehto ympäristölle. Linnanmaan kampus on suunniteltu siten, että opetustilojen muuntaminen on kohtuuhintaista. Oamk:lle tehty 27 200 neliömetrin täydellinen peruskorjaus maksoi 1 100 euroa/neliömetri. Uuden rakennuksen neliöhinta on moninkertainen. Lisäksi Linnanmaalla on jo valmiina 2 000 autopaikkaa yliopistokonsernille.

Pro Linnanmaa -liike esittää, että Oulun kaupunginvaltuusto pysäyttää viivyttelemättä omat toimensa Raksila-hankkeessa kaupungin pitkän aikavälin kehityslinjausten ja kaupungin kokonaisedun vastaisina. Sen jälkeen voidaan nopeasti viimeistellä kesken jäänyt Raksilan kaavaprosessi. Tuloksena tästä 120–140 miljoonan euron investoinnit asuntojen ja kauppojen rakentamiseksi käynnistyvät. Yliopiston hankkeen jatkuminen viivyttää vuosikausiksi markettontin rakentamiset.

Linnanmaan opiskelija-asuntojen rakentaminen on myös pysähtynyt yliopiston hankkeen johdosta. Yliopiston aiheuttama tilanne merkitsee jo syksyllä asuntopulaa Linnanmaalla ja siten opiskelijoiden vuokrakulujen kasvua. Kun kaupunginvaltuusto pysäyttää osaltaan Raksila-hankkeen, käynnistyy Linnanmaan opiskelija-asuntojen rakentaminen ja asuntopula jää lyhyeksi häiriöksi.

Pro Linnanmaa -liike on analysoinut Oulun kuntavaaliehdokkaiden yliopistoasiaan liittyvät vastaukset medioiden vaalikoneissa. Tulokset osoittavat, että selkeä enemmistö kuntavaaliehdokkaista on Pro Linnanmaa -liikkeen ajatusten kannalla. Analyysit löytyvät nettisivulta www.prolinnanmaa.fi/vaalit.

Oulussa 24.5.2021

Pro Linnanmaa -liike

Hanna Honkamäkilä, Pertti Huuskonen, Seppo Kauppi, Pekka Kess, Elina Lassi, Tiina Rajala, Samppa Rehu, Ville Salminen ja Jorma Terentjeff