Mihin uutta yliopistokampusta tarvitaan?

Korkeakouluopiskelija, jolla on opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, voi opiskeluoikeutensa perusteella suorittaa opintoja toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, siitä on tehty 21.10.2019 puitesopimus opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa. Joten opiskelijaa ei välttämättä sido tietty yliopisto ja kampus opintojensa suorittamiseen.

Tulevaisuudessa varsinainen luentosaliopiskelu tai vastaava tapahtuu varmaankin etänä, joka on toiminut jo nytkin korona-aikana.

Opiskelijoiden tuntoja on selvittänyt Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) järjestämä kysely, jonka mukaan poikkeusoloissa opiskeleminen on tuottanut valtaosalle opiskelijoista haasteita. Joustavuus järjestelyissä on kuitenkin helpottanut opintoja (Oulun yliopisto, intra Patio 4.5.2020).

Tarvitaanko opiskelijan läsnäoloa yliopiston kampuksella tulevaisuudessa? Tämä tulee vähentymään, koska nytkään yliopistoissa ei ole luentopakkoa, eikä varmaan tulevaisuudessakaan.

Yliopistot tulevat siirtämään kurssien luentomateriaalin nettiin, jolloin opiskelija voi seurata luentoja etänä, tai myöhemmin niistä tehtyjä tallenteita. Opiskelusta tulee joustavampaa, mikä mahdollistaa paremmin esimerkiksi työnteon opiskelun ohessa.

Opiskelu ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, kun vaan on riittävän laadukas nettiyhteys. Luentojen ja materiaalin ollessa tallenteina netissä ei kursseja tarvitse joka vuosi luennoida erikseen, tämä mahdollistaa opettajalle enemmän aikaa tehdä tutkimustyötä.

”Opiskelu ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, kun vaan on riittävän laadukas nettiyhteys.”

Yliopistojen niin sanotut raskaat tieteet, jotka tarvitsevat labra- ja tutkimustiloja, ovat yleensä huomattavasti kalliimpia erikoistiloja kuin pelkät luento- tai toimistotilat. Erikoistilojen uudelleenrakentaminen esimerkiksi Oulun yliopiston tapauksessa ei ole järkevää.

Niin sanotulla vanhalla puolella olevat erikoistilat ovat suurelta osin juuri peruskorjattu ja täyttävät tämän päivän vaatimukset kaikilta osin. Linnanmaan kampuksen uudenpien rakennusvaiheiden labra- ja tutkimustilat eivät ole peruskorjauksen tarpeessa vielä kymmeniin vuosiin.

Tulevaisuudessa opiskelijalla on laaja valinnanvapaus miten ja missä suorittaa korkeakouluopinnot. Näen, että on täysin turhaa rakentaa Oulun yliopistolle uutta kampusta, joka mielestäni toimisi tulevaisuudessa lähinnä vain yliopiston hallintorakennuksena. Nykyinen hallintorakennus on valmistunut Linnanmaalle vuonna 1998. Kysynkin, mihin uutta kampusta tarvitaan?

Raimo Tervola
Oulu

Kirjoitus ilmestyi alun perin Kalevan Lukijalta-sivulla 19.5.2020.