Yliopiston vetovoima on monen tekijän summa

Oulussa on käyty keskustelua yliopistokampusten sijainnista. Kontinkankaan kampus on jätetty ulkopuolelle ja keskitytty Linnanmaan toimintojen siirtämiseen Raksilaan. Perusteluna on esitetty yliopiston vetovoiman lisääminen. Yliopiston sijainti ja merkitys ”kotipaikkansa” vetovoimaan vaihtelee suuresti maailmalla:

Kaupungin ja yliopiston tiivis integraatio, kuten Cambridge Englannissa.

Yliopisto tiiviisti kaupunkikeskustassa, kuten Helsinki ja Sorbonne Pariisissa.

Kampus selkeästi kaupunkikeskustan ulkopuolella, kuten Oulu, Espoo (Aalto), Luulaja.

Etäopettava yliopisto, jolle sijainnilla ei suurta merkitystä ja jossa etäopetuksen digitaalinen kehittäminen on ollut ratkaiseva kilpailutekijä, kuten International Telematic University Roomassa, Open University UK Milton Keynes’ssä.

Näitä ei voi suoraan verrata keskenään, mutta oppia voi toisiltaan ottaa.

Yliopisto perustelee hanketta yliopiston vetovoiman lisäämisellä. Miten se tehdään? Yliopistonhan on oltava kiinnostava eri sidosryhmien näkökulmasta.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa yliopistokaupungilla on merkitystä, mutta kampuksen sijainnilla ei. Tutkimuksen ja opetuksen laatu yhdessä hyvän johtamisen kanssa merkitsee.

Usein yhteistyökumppanit eivät ole kiinnostuneet pelkästään yliopistosta, vaan siitä kansainvälisestä ekosysteemistä, jossa yliopisto toimii.

Rahoittajat ovat kiinnostuneita tutkimuksen ja opetuksen relevanssista ja laadusta.

”Henkilökuntaa rekrytoitaessa yliopistokaupungilla on merkitystä, mutta kampuksen sijainnilla ei. Tutkimuksen ja opetuksen laatu yhdessä hyvän johtamisen kanssa merkitsee.”

Opiskelijat tekevät omat valintansa vaihtelevien kriteerien perusteella. Asiaa on tutkittu ja tärkeää on yliopiston tarjoamat koulutusalat. Eräässä laajassa tutkimuksessa nuorten esittämä tärkeysjärjestys oli:

Yliopiston akateeminen laatu. Tutkimuksen taso samoin kuin kansainvälinen akkreditointi ovat laadun mittareita. Esimerkiksi Lappeenrannassa ja Vaasassa tekniikan alan akkreditointi on kasvattanut koulutuksen kansainvälistä kiinnostusta.

Yliopiston akateeminen edistyksellisyys, joka näkyy esimerkiksi tutkimusalueiden ajankohtaisuutena ja digitalisaation hyödyntämisenä.

Yliopiston maine – voidaan puhua yliopiston brändistä.

Yliopiston asiantuntijuus näkyy ja kuuluu. Yliopiston ”päivystävät dosentit” ovat valmiina tarjoamaan tutkimukseen perustuvaa asiantuntijuutta erilaisilla foorumeilla.

Yliopiston tarjoamat laadukkaat oppimisympäristöt, jotka useilla tieteenaloilla eivät rajoitu kampukselle.

Kampukseen liittyvinä tekijöinä sijaintia tärkeämpinä ominaisuuksina pidettiin turvallisuutta ja siellä vallitsevaa ilmapiiriä.

Yliopistoissa usein vedotaan siihen, että päätöksenteossa tulisi tukeutua enemmän tutkittuun tietoon. Tässä on tutkittua tietoa opiskelijoiden preferensseistä. Yliopiston omaa tekemistä tutkimuksen ja opetuksen ohessa voisi nyt suunnata johtamisen, laadun ja digitalisaation kehittämiseen.

Oulun yliopisto on kaupungin kanssa tiiviissä yhteistyössä rakentanut Linnanmaalle ainutlaatuisen kaupunginosan.

Kampusvisio 2040 on hieno suunnitelma tulevaisuuteen. Siihen Oulun toimijat voisivat yhdessä sitoutua.

Pekka Kess
Dosentti (Vaasan YO)
Oulu

Kirjoitus ilmestyi alun perin Kalevan Lukijalta-sivulla 12.8.2020.