Oulun yliopiston tulos ei synny seinistä

Yliopiston ilmoitus lähteä Linnanmaalta yllätti ainakin osan poliittisista päättäjistä. Etenkin, kun ratkaisun taustoille ei valtuutetuille pidetyssä seminaarissa esitetty pitävää faktaa. Perustelut olivat mielestäni epäjohdonmukaiset.

Lue lisää

Yliopiston vetovoima turvataan jatkossakin toimintaa kehittämällä

Kun luin ensimmäisen kerran Kalevasta Oulun yliopiston siirtoaikeista Linnanmaalta kaupungin keskustaan, pidin juttua uutisankkana tai vähintäänkin liian aikaisin lehteen lipsahtaneena aprillipilana. Samoin näyttävät ajatelleen myös monet muut.

Lue lisää

Oulun yliopiston tai sen osan siirtäminen Raksilaan ei ole perusteltua julkisuuteen tulleiden tietojen näkökulmasta

Oulun yliopiston tai sen osan siirtäminen Raksilaan ei ole perusteltua julkisuuteen tulleiden tietojen näkökulmasta. Esitetylle alueelle on jo aiempien suunnitelmien mukaan tulossa monitoimiareena ja matkailukeskus. Onko syytä olettaa, että nämä toimijat onkin nyt syrjäytetty, ilman kaupungin poliittisten päättäjien tekemiä päätöksiä?

Lue lisää

Mielestäni yliopiston siirtäminen Raksilaan on järjetön suunnitelma. Ahtaalle maakaistaleelle on jo aiempien suunnitelmien mukaan tulossa monitoimiareena ja matkailukeskus

Mielestäni yliopiston siirtäminen Raksilaan on järjetön suunnitelma. Ahtaalle maakaistaleelle on jo aiempien suunnitelmien mukaan tulossa monitoimiareena ja matkailukeskus.

Millä ihmeen keinolla siihen mahdutettaisiin vielä tuhansien opiskelijoiden ja työntekijöiden työ- ja opiskelutilat. Ajatuskin tuntuu luotaantyöntävältä betoniviidakolta. Yhteys luontoon ja viihtyvyyteen katoaisi kauas pois. Ihmiset tarvitsevat puita, pensaita ja vihreää nurmea rauhoittumiseen ja voidakseen hyvin.

Lue lisää

Mihin uutta yliopistokampusta tarvitaan?

Korkeakouluopiskelija, jolla on opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, voi opiskeluoikeutensa perusteella suorittaa opintoja toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, siitä on tehty 21.10.2019 puitesopimus opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa. Joten opiskelijaa ei välttämättä sido tietty yliopisto ja kampus opintojensa suorittamiseen.

Lue lisää

Kehittyvä kampuskaupunki, monialainen ja vetovoimainen yliopisto

Miksi yliopiston hallitus on nostanut sijainnin yliopiston tulevaisuustekijäksi? Kertaluokkaa oleellisempaa tulevaisuudelle on tieteellisen tutkimuksen monialaisuus, korkea kansainvälinen ja kansallinen taso sekä niistä kumpuava opetus, unohtamatta korona-ajan vaatimia etäopetusvalmiuksia? Miten syvenee yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyö?

Lue lisää

Äkillisiä hankkeita vai kestävää kaupunkikehitystä? Joutuuko Karjasillan asemakaavamuutos väistämään?

Oulun yliopiston hallitus esittää yliopiston pääkampuksen siirtoa Raksilaan. Yliopiston hallitus on teettänyt asiasta kaavallisen selvityksen, jonka perusteella on tarkoitus esittää Oulun kaupungille asemakaavan muutosta nykyisten Raksilan markettien alueelle.

Selvityksestä ja mahdollisesta esityksestä tekee oudon se, että Raksilan alueella on ollut asemakaavan muutos vireillä jo vuodesta 2013. Kaavaluonnosta on päivitetty 2019 ja se on ollut nähtävillä 28.1.–6.3.2020. Asemakaavan muutos on siis jo varsin pitkällä. ”Päätöstä vaille valmis”, kuten eräs pitkän linjan kuntapäättäjä asiasta totesi.

Lue lisää

Yliopiston vetovoima on monen tekijän summa

Oulussa on käyty keskustelua yliopistokampusten sijainnista. Kontinkankaan kampus on jätetty ulkopuolelle ja keskitytty Linnanmaan toimintojen siirtämiseen Raksilaan. Perusteluna on esitetty yliopiston vetovoiman lisääminen. Yliopiston sijainti ja merkitys ”kotipaikkansa” vetovoimaan vaihtelee suuresti maailmalla:

Lue lisää

Linnanmaakin voisi olla tuleville sukupolville

Miina-Anniina Heiskanen ja Joni Ollikainen pitävät kiinni unelmastaan (Kaleva, 16.5.). Yliopisto on saatava keskustaan vaikka mikä olisi, ja ilmeisesti vaikka millä hinnalla.

He sanovat, että esitin taannoisessa kirjoituksessani enemmän kysymyksiä kuin argumentoin faktoilla. Minä todellakin esitin kysymyksiä, joihin en nytkään saanut vastauksia. Veronmaksajana oikeuteni ja velvollisuuteni on esittää kysymyksiä asioista päättäville, siis myös yliopiston hallituksen jäsenille.

Lue lisää

Mihin on kadonnut Oulun yliopiston arvostus?

Tapio Hannula ihmetteli kuntapoliitikkojen vaitonaisuutta yliopiston hankkeesta siirtyä keskustaan (Kaleva, 17.5.). Otin sen haasteen vastaan, tosin on siitä muutamia kirjoituksia ollut Kalevassa. Uusi päätoimittajakin aiheesta samana päivänä kirjoitti, josta sai kuvan myötämielisestä suhtautumisesta siirtoasiaan.

Lue lisää