Pro Linnanmaa -adressi luovutettu Oulun kaupunginvaltuustolle: Adressilla liki 7 000 allekirjoittajaa

Pro Linnanmaa esittää, että Oulun kaupunki päättää viivytyksettä lopettaa Oulun yliopiston Raksila-hankkeen edistämisen Oulun kaupungin pitkän aikavälin kehityslinjausten ja kaupungin kokonaisedun vastaisena.

Lue lisää

Tilannekatsaus 6.4.2021 (Kopio Facebook-päivityksestämme)

Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee 26.4.2021 kokouksessa ja valtuustoseminaarissa yliopistoa

Oulun kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalla tänään 6.4.2021 on kaupunginjohtajan esitys valtuustoseminaarista 26.4.2021 klo 9.00–11.00. Valtuustoseminaari pidettäisiin etäyhteyksillä Teamsissä.

Esitys valtuustoseminaarin ohjelmaksi on seuraava:

Tulevaisuuden kauppakeskus ja yliopistokampus – seminaari Raksilan alueen kehittämisestä

Tilaisuuden alustava ohjelma

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut:

1. arviot vaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen sekä liikennejärjestelyihin

2. vaikutusarviot opiskelija-asumisesta

Oulun Yliopiston rehtori Jouko Niinimäki:

1. Investointi keskustaan. Suuruus, toteutus ja rahoitus

2. Miltä Linnanmaa näyttää yliopiston osalta muuton jälkeen

3. Miten hanke vaikuttaa yliopiston talouteen

Kaupunginjohtaja on rajannut seminaarin otsikon käsittelemään Raksilaa, vaikka yliopiston siirtyminen aiheuttaa vaikutuksia koko Oulun kaupunkirakenteelle.

MITÄ OULUN KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTI 9.11.2020

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.11.2020 valtuutettu Mikko Viitanen ynnä muut esittivät, että valtuustolle on 26.4.2021 kokousta varten tuotava tiedoksi perusteellinen selvitys hankkeen kaupungille aiheuttamista kustannuksista sekä kokonaisvaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen, opiskelija-asumiseen ja liikenteeseen.

Asiasta keskusteltiin valtuustossa 9.11.2020 pitkään ja äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys täydennettynä Viitasen esityksellä tuli valtuuston kannaksi.Oulun kaupunginvaltuuston 9.11.2020 kokous on katsottavissa youtubessa https://www.youtube.com/watch?v=XNxx3DMX99o Oulun yliopiston sijoittumista koskeva keskustelu alkaa tallenteelta kohdasta 2h 27min ja loppuu äänestystuloksen julistamisen jälkeen kohdassa 5h 21min.

Oulun kaupunginhallituksen 26.10.2020 päätöksen mukaan, Oulun yliopiston piti antaa riittävät tiedot mm. siirtyvistä toiminnoista niiden vaatimine logistiikkatarpeineen 31.3.2021 mennessä.

Valtuuston oli tarkoitus käsitellä 26.4.2021 illan kokouksessa asiaa ja analysoida näitä tietoja.

Tätä päivitystä kirjoitettaessa ei ole tiedossa, antaako rehtori Niinimäki tarvittavat tiedot ennakkoon vai samana päivänä. Oulun yliopiston hallitus ei kokouksessa 30.3.2021 tehnyt päätöstä siitä, mitkä yliopiston toiminnot tai tiedekunnat siirtyvät keskustaan.

Yliopisto on Linnanmaalla vuokralla SYK:n tiloissa, mutta SYK ei ole esityksen perusteella äänessä 26.4. seminaarissa. Yliopisto on perustellut muuttoa mm. taloudellisilla syillä kuten suurilla vuokrakustannuksilla. Rahaa uusien tilojen investointiin ilmeisesti kuitenkin on.

Linkki kaupunginhallituksen kokouksen 6.4.2021 esityslistaan on alla:

http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=26617

Pro Linnanmaan jäsenkirje (28.2.2020)

Arvoisa Pro Linnanmaa -adressin allekirjoittaja,

Vaalit ovat tulossa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021. Ennakkoäänestys on mahdollista 7. – 13.4.2021. On meidän kaikkien etu selvittää ennen vaaleja, mikä on ehdokkaiden näkemys yliopiston siirtosuunnitelmiin. Olkaa aktiivisia ja kysykää ehdokkaiden kantaa asiaan.

Lue lisää

Yle: Linnanmaa on asuinalue, jonka parhaiksi puoliksi asukas mainitsee halvat kämpät ja yliopiston – nyt yliopisto haikailee muuttavansa pois

Yle: Linnanmaa on asuinalue, jonka parhaiksi puoliksi asukas mainitsee halvat kämpät ja yliopiston – nyt yliopisto haikailee muuttavansa pois

Yliopiston muutto maksaisi maltaita – vaikuttavuusarviot tarpeen ennen päätöksiä

Yliopisto on käynnistänyt selvityksen Linnanmaan kampuksen siirtämiseksi Raksilaan. Ensimmäinen vaihe olisi 30 000 neliömetriä ja se valmistuisi 2027-2028. Loput yliopistosta ja Oamk siirtyisivät yliopiston hallituksen puheenjohtajan Sakari Kallon mukaan (Kaleva 10.5.2020) myöhemmin. Kokonaisaika siirtymisille on hänen mukaansa 5-20 vuotta.

Lue lisää

Oulun yliopiston tulos ei synny seinistä

Yliopiston ilmoitus lähteä Linnanmaalta yllätti ainakin osan poliittisista päättäjistä. Etenkin, kun ratkaisun taustoille ei valtuutetuille pidetyssä seminaarissa esitetty pitävää faktaa. Perustelut olivat mielestäni epäjohdonmukaiset.

Lue lisää

Yliopiston vetovoima turvataan jatkossakin toimintaa kehittämällä

Kun luin ensimmäisen kerran Kalevasta Oulun yliopiston siirtoaikeista Linnanmaalta kaupungin keskustaan, pidin juttua uutisankkana tai vähintäänkin liian aikaisin lehteen lipsahtaneena aprillipilana. Samoin näyttävät ajatelleen myös monet muut.

Lue lisää

Oulun yliopiston tai sen osan siirtäminen Raksilaan ei ole perusteltua julkisuuteen tulleiden tietojen näkökulmasta

Oulun yliopiston tai sen osan siirtäminen Raksilaan ei ole perusteltua julkisuuteen tulleiden tietojen näkökulmasta. Esitetylle alueelle on jo aiempien suunnitelmien mukaan tulossa monitoimiareena ja matkailukeskus. Onko syytä olettaa, että nämä toimijat onkin nyt syrjäytetty, ilman kaupungin poliittisten päättäjien tekemiä päätöksiä?

Lue lisää

Mielestäni yliopiston siirtäminen Raksilaan on järjetön suunnitelma. Ahtaalle maakaistaleelle on jo aiempien suunnitelmien mukaan tulossa monitoimiareena ja matkailukeskus

Mielestäni yliopiston siirtäminen Raksilaan on järjetön suunnitelma. Ahtaalle maakaistaleelle on jo aiempien suunnitelmien mukaan tulossa monitoimiareena ja matkailukeskus.

Millä ihmeen keinolla siihen mahdutettaisiin vielä tuhansien opiskelijoiden ja työntekijöiden työ- ja opiskelutilat. Ajatuskin tuntuu luotaantyöntävältä betoniviidakolta. Yhteys luontoon ja viihtyvyyteen katoaisi kauas pois. Ihmiset tarvitsevat puita, pensaita ja vihreää nurmea rauhoittumiseen ja voidakseen hyvin.

Lue lisää